Interesse om bij onze gezellige vereniging te komen sporten? Kom langs en speel de eerste 4 sportavonden gratis mee!

Ons sportseizoen loopt van 1 september tot en met 30 juni. De basiscontributie bij ons is: 

1 avond sporten in de week:

 • 12 jaar en jonger   90 euro per seizoen
 • 14 jaar en jonger 100 euro per seizoen
 • 17 jaar en jonger 110 euro per seizoen
 • 18 jaar en ouder  128 euro per seizoen

Toeslag voor 2e sportavond in de week:

 • 16 en 17 jaar 60 euro per seizoen.
 • vanaf 18 jaar 70 euro per seizoen.

De vereniging is aangesloten bij de Dynamictennis Bond Nederland en bij Badminton Nederland. De toeslagen voor het lidmaatschap van deze sportbonden zijn:

 • Badminton Nederland                          11,20 euro per seizoen
 • Dynamictennis Bond Nederland           7,25 euro per seizoen 

Toeslagen deelname competities:

 • Badminton bondscompetitie               30,00 per seizoen
 • Badminton jeugdcompetitie                30,00 per seizoen
 • Badminton Najaarscompetitie              7,50 per seizoen
 • Badminton Voorjaarscompetitie           7,50 per seizoen
 • Dynamictennis toernooien: helft van het inschrijfgeld per toernooi

Hier kunt u ons inschrijfformulier downloaden: 

Senioren: Inschrijfformulier senioren

Jeugd: Inschrijfformulier jeugd

Opzeggen van het lidmaatschap voor een nieuw seizoen dient schriftelijk te gebeuren voor 1 augustus van ieder jaar. Een e-mail kan gericht worden aan de voorzitter of penningmeester (info@wsvdragondernoord.nl). Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan alle lopende contributieverplichtingen te zijn voldaan. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.