Interesse om bij onze gezellige vereniging te komen sporten? Kom langs en speel de eerste 4 sportavonden gratis mee!

De contributie voor het seizoen 2020-2021 bedraagt :

1 avond in de week sporten: 128 euro. Voor maar 70 euro extra sport u al 2 avonden per week.

De vereniging is aangesloten bij de Dynamictennis Bond Nederland en bij Badminton Nederland. Spelers die mee willen doen aan de recreantencompetitie van Badminton Nederland en aan competities/toernooien van Dynamictennis Bond Nederland betalen de helft van het inschrijfgeld.

Vanaf 01 maart 2020 zijn wij begonnen met een jeugdafdeling badminton. Voor het seizoen 2019-2020 kunnen alle kinderen nog gratis bij ons trainen. De jeugdcontributie voor het seizoen 2020-2021 moet nog in de Algemene Leden Vergadering worden vastgesteld, helaas is deze door de COVID-19 maatregelen uitgesteld.

Wil een jeugdspeler meedoen aan de Badminton bondscompetitie dan vragen wij hier een vergoeding voor van 30,00 per persoon om de kosten voor het inschrijven van het team gedeeltijd te kunnen dekken.

Hier kunt u ons inschrijfformulier downloaden: Inschrijfformulier WSV

Opzeggen van het lidmaatschap voor een nieuw seizoen dient schriftelijk te gebeuren voor 1 augustus van ieder jaar. Een e-mail kan gericht worden aan de voorzitter of penningmeester (info@wsvdragondernoord.nl). Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de lopende contributieverplichting te zijn voldaan.